ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน

ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกสระตะวันตก‏

ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกสระตะวันตก‏

ประกาศสอบราคา11โครงการ

ประกาศสอบราคา11โครงการ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตและก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 3 โครงการ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตและก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 3 โครงการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศสอบราคา 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายด่านนอก – บ้านวัง ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านด่านเหนือ ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศสอบราคา 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายด่านนอก – บ้านวัง ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านด่านเหนือ ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอก จำนวน 4 โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอก จำนวน 4 โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเสริมคันดินสระประปาและก่อสร้างประตูระบายน้ำ บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเสริมคันดินสระประปาและก่อสร้างประตูระบายน้ำ บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนลูกรัง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนลูกรัง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก