องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนิน การจัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และเผยแพร่กิจกรรมโครงการต่างๆให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ติดต่อสื่อสารกับประชาชน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป ซึ่งท่านสามารถติดต่อประสานงานและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์ WWW.DANNOK.GO.TH จึงเรียนมาเพื่อทราบ

One thought on “องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

  1. เพื่อนผมก็ทำงานอยู่อบต. เหมือนกัน ขอให้ทำงานเพื่อประชาชนนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *