รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ผ่านทางช่องทางนี้ได้ค่ะ

044-938820 / 0846051233

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม <<

แบบฟอร์มคำร้อง

http://dannok.go.th/wp-content/uploads/2011/12/แบบฟอร์มคำร้อง.pdf

แบบฟอร์มร้องเรียน/แจ้งข่าวสารการทุจริต

http://dannok.go.th/wp-content/uploads/2011/12/แบบฟอร์มกรอกร้องเรียน.pdf

หรือติดต่อเราทางFACEBOOK อบต.ด่านนอก

One thought on “รับเรื่องร้องเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *