ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก พ.ศ.2563

ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก พ.ศ.2563

ประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

ประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการพัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป  ประจำปี 2563

โครงการพัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2563

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กเล็ก

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กเล็ก

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมกฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่น

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมกฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่น

โครงการอบรมกฏหมายท้องถิ่น

โครงการอบรมกฏหมายท้องถิ่น

ควบคุมภายใน 2562

ควบคุมภายใน 2562