แผนการดำเนินงาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

https://1drv.ms/b/s!Av-5Yhap9wgygQYZk2Gy3IYQa54V

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/03/แผนการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ-2563-เพิ่.pdf

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

https://1drv.ms/b/s!Av-5Yhap9wgygQUxIG8oRtncnwP8

เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

https://1drv.ms/b/s!Av-5Yhap9wgygQPqSrxm5fXCk9cl

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 h

https://1drv.ms/b/s!Av-5Yhap9wgygQFns5GaKuo-sqnr

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/03/แผนการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562-เพิ่มเติม-ฉบับที่-1.pdf

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/03/แผนการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562-เพิ่มเติม-ฉบับที่-2.pdf

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/03/แผนการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563-เพิ่มเติม-ฉบับที่-1.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *