รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/07/รายงานผลตามแผนปฏิบัติการรอบ-6-เดือน-2563.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *