งานสิ่งแวดล้อม

รณรงค์และคัดแยกขยะจากต้นทาง

รณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน

ประกาศห้ามเผาในที่โล่ง

กิจกรรม 5 ส.

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/08/cdb4e2faa465c720d06b9cee91dc0acd3_21068602_200817_1.jpg

รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในสำนักงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *