แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/ไตรมาส-1-ตุลาคม-ธันวาคม.pdf

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/ไตรมาส-2-มกราคม-มีนาคม.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *