ขออนุญาตก่อสร้าง / ใบรับรอง

แบบข.1คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร << คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แบบข.6คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร << คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *