กำหนดการรับชำระภาษีประจำปี

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

เรื่อง กำหนดการรับชำระภาษีประจำปี

————————-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *