องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


ประกาศผลตรวจประเมินหมู่บ้าน ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย/มอบเงินอุดหนุนตามพระราชดำริ


วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565
     องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ได้จัดประกาศผลรางวัลการประกวด "โครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย ในตำบลด่านนอก ประจำปี พ.ศ. 2565" และมอบเงินอุดหนุนให้ทั้ง7 หมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ 3 โครงการดังนี้
1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม
2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one

2022-11-15
2022-10-05
2022-09-23
2022-09-19
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-06
2022-09-05
2022-09-01