องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]2
2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก [ 6 ก.พ. 2566 ]26
3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน [ 6 ก.พ. 2566 ]10
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy [ 25 ม.ค. 2566 ]31
5 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ [ 20 ธ.ค. 2565 ]7
6 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กำหนดการออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ [ 1 พ.ย. 2565 ]32
7 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]15
8 ฐานข้อมูลผู้พิการ ปีงบประมาณ 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]8
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใน ณ จุดบริการ [ 3 ต.ค. 2565 ]8
10 รายงานข้อมูลสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]9
11 ข้อมูลลานกีฬา / สนามกีฬา ตำบลด่านนอก [ 3 ต.ค. 2565 ]9
12 โครงการพัฒนาผู้เรียน บ้านมะขามน้อย ปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]10
13 โครงการพัฒนาผู้เรียน บ้านละเลิงพิมาน ปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]9
14 โครงการพัฒนาผู้เรียน บ้านด่านนอก ปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]9
15 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2565 [ 23 ส.ค. 2565 ]16
16 ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ตำบลด่านนอก [ 15 มิ.ย. 2565 ]119
17 ประกาศ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 14 มิ.ย. 2565 ]14
18 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงาน อบต.ด่านนอก [ 14 มิ.ย. 2565 ]14
19 เงินช่วยเหลือพิเศษ ผู้สูงอายุ [ 30 พ.ค. 2565 ]134
20 แบบสำรวจ ข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต อปท [ 30 พ.ค. 2565 ]16
 
หน้า 1|2