องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 มี.ค. 2567 ]0
2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 มี.ค. 2567 ]0
3 ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ตำบลด่านนอก ประจำปีงบประมาน2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]6
4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน [ 25 ธ.ค. 2566 ]18
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 24 ต.ค. 2566 ]22
6 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]18
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]24
8 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก [ 6 ก.พ. 2566 ]53
9 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน [ 6 ก.พ. 2566 ]37
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy [ 25 ม.ค. 2566 ]71
11 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ [ 20 ธ.ค. 2565 ]30
12 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กำหนดการออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ [ 1 พ.ย. 2565 ]61
13 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]40
14 ฐานข้อมูลผู้พิการ ปีงบประมาณ 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]31
15 รายงานผลการประเมินความพึงพอใน ณ จุดบริการ [ 3 ต.ค. 2565 ]32
16 รายงานข้อมูลสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]36
17 ข้อมูลลานกีฬา / สนามกีฬา ตำบลด่านนอก [ 3 ต.ค. 2565 ]30
18 โครงการพัฒนาผู้เรียน บ้านมะขามน้อย ปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]33
19 โครงการพัฒนาผู้เรียน บ้านละเลิงพิมาน ปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]38
20 โครงการพัฒนาผู้เรียน บ้านด่านนอก ปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]30
 
หน้า 1|2|3