องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการ " มารู้จักขนมดอกจอกกันเถอะ" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านนอก


วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านนอก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกได้ดำเนินโครงการ " มารู้จักขนมดอกจอกกันเถอะ" เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รู้จักขนมดอกจอก และได้ทดลองทำขนมดอกจอก ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านชนิดหนึ่ง เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ขอขอบคุณวิทยาการ นางสนิท ดาษขุนทด และนางติ๋ว ดีขุนทด -

2022-11-15
2022-10-05
2022-09-23
2022-09-19
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-06
2022-09-05
2022-09-01