องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการ "อนุรักษ์ขนมไทย"


วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามน้อย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ได้ดำเนินโครงการ "อนุรักษ์ขนมไทย" เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รู้จักขนมไทย และได้ทดลองทำขนมไทย เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ขอขอบคุณวิทยาการ นางซ่อนกลิ่น ดานขุนทด -

2022-11-15
2022-10-05
2022-09-23
2022-09-19
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-06
2022-09-05
2022-09-01