องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการ ส่งเสริมประชาชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

ได้ดำเนิน "โครงการ ส่งเสริมประชาชนขับขี่ปลอดภัย  ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ประจำปี 2565"

ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านนอก

ขอขอบคุณวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด

2022-11-15
2022-10-05
2022-09-23
2022-09-19
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-06
2022-09-05
2022-09-01