องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก นำโดยนายสุทิน โสงขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอก พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายได้แก่นางทะวาย สระขุนทด บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 6 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาและนางแฉล้ม ดานขุนทด บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 6 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-16
2023-10-06
2023-09-29