องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน


นายสุทิน  โสงขุนทด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก  ได้มอบหมายให้ งานสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข  นำส่งขยะอันตราย จำพวก หลอดไฟฟ้า  ถ่านไฟฉาย และกระป๋องสเปรย์ ไปยังศูนย์กำจัดขยะรวมเทศบาลเมืองสีคิ้ว เพื่อรวบรวมส่งมอบให้ อบจ.นครราชสีมา ไปกำจัดอย่างถูกหล้กวิชาการต่อไป 

2022-11-15
2022-10-05
2022-09-23
2022-09-19
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-06
2022-09-05
2022-09-01