องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


พ่นหมอกควัน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก


วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ได้รับมอบหมายจากท่านนายกสุทิน โสงขุนทด ให้ดำเนินการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุเคมีภัณฑ์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยร่วมกับ รพ.สต.ด่านนอก ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน และชมรม อสม. ดำเนินการพ่นหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลด่านนอก หมู่ที่ 5 บ้านมะขามน้อย ที่มีการพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 3 ราย

2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-16
2023-10-06
2023-09-29