องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการ "ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ


วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก นำโดยท่านนายกสุทิน โสงขุนทด คณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ชมรม อสม. กลุ่มจิตอาสา และกลุ่ม อถล. จำนวน 50 คน  ได้ดำเนินโครงการ "ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร" เพื่อสนองพระราชดำริ และเพื่อป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของหน้าดิน บริเวณสระน้ำสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลด่านนอก

2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-16
2023-10-06
2023-09-29