องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


การทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข"


การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก กับ สำนักงานเจ้าคณะตำบลด่านนอก ,วัดบ้านด่านนอก,วัดละเลิงพิมาน วัดบ้านน้อย,โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา),โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านนอก,ผู้นำท้องที่

2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26