องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


ออกเยี่ยมให้กำลังใจและส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการ "สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปี 2567"


วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นายสุทิน โสงขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. และข้าราชการ พร้อมด้วย ส.อบต.ด่านนอก อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการ "สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปี 2567" ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ในพื้นที่ตำบลด่านนอก จำนวน 4,590 ชิ้น

2024-05-21
2024-05-15
2024-05-02
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19