องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธฺภาพ(LPA)


บันทึกรายงานผลการตรวจ LPA ประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ บันทึกรายงานผลการตรวจ LPA ประจำปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ