องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA


มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

    รายละเอียดข่าว

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

    เอกสารประกอบ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ