องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 29 เม.ย. 2565 ]78
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง [ 1 เม.ย. 2565 ]76
3 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 เม.ย. 2565 ]70
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 เม.ย. 2565 ]74
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 เม.ย. 2565 ]72
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 เม.ย. 2565 ]74
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 เม.ย. 2565 ]80
8 มาตรการ ให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 1 เม.ย. 2565 ]72
9 นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ [ 1 เม.ย. 2565 ]73
10 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม [ 11 ม.ค. 2565 ]84